Absolutní ochrana- GAP

GAP pojištění, v češtině nejčastěji překládáno jako pojištění pořizovací ceny vozu, je doplňkem k havarijnímu pojištění, který přidává zcela nový rozměr ochrany. Pokud je vaše vozidlo pod havarijním pojištěním zničeno při havárii nebo odcizeno zlodějem, peněžní obnos, který obdržíte, určuje takzvaná obecná cena vozidla.

Obecná cena vozidla odpovídá tržní hodnotě vozu daného typu a stáří a velice rychle klesá. Po roce užívání vozu je pouze dvoutřetinová oproti nákupní ceně vozu, po třech letech stěží poloviční. Pokud si tedy zakoupíte vůz za milion korun a po třech letech je vám odcizen, pak je jeho obecná cena cca 500 000Kč, a pokud máte havarijní pojištění s 10% spoluúčastí (nejčastější), tak dostanete od pojišťovny pouze 450 000Kč. A je dost možné, že za tento obnos peněz už stejný vůz ve stejném nebo lepším stavu prostě neseženete.

Nejprve jakou součást leasingu se však v osmdesátých letech začal ve světě prosazovat produkt GAP pojištění. Jak funguje? Pokud si vezmeme předchozí příklad, tak GAP pojištění doplatí jak 500 000Kč, jako rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a obecnou cenou vyplacenou pojišťovnou, tak 50 000Kč ze spoluúčasti (na pojištění spoluúčasti se ptejte u své pojišťovny, nemusí být součástí GAP pojištění).

Bohužel i GAP pojištění je v dnešní době značně roztříštěné. Každý poskytovatel pojištění si ho představuje trochu jinak, proto je příklad výše nutno brát pouze jako ilustrační, byť i takové GAP pojištění můžete získat. Nejběžněji právě k nákupu nového vozu na leasing.

Cena tohoto nadstandardu je také těžko určitelná, protože se často vyskytuje právě u leasingu, ke kterému je, buď zdarma, nebo za výhodnou cenu. Obecně ale platí, že si připlatíte hezkých pár tisíc korun ročně. V případě, že máte (což rozhodně máte) povinné ručení i havarijní pojištění+nadstavbu GAP, tak za rok vynaložíte opravdu vysoké částky na pojištění. Cena za absolutní ochranu je vysoká, proto zvažujte, zda se vám vyplatí, nebo zda jde o zbytečný luxus.